ZSCKR Chroberz - Michał Kaczmarczyk

czwartek, 29 listopada 2012 r.

wizerunek-Michal-Kaczmarczyk.jpg

Michał Kaczmarczyk

II klasa technikum rolniczego
ZSCKR Chroberz

Średnia ocen uzyskana w roku szkolnym 2011/12 – 4,85.

Jego zainteresowania to sport, a także przedmioty związane z rolnictwem. Jest bardzo zdolny i pracowity, z uporem dąży do wyznaczonych celów. Angażuje się w życie zarówno klasy jak i szkoły, pełni funkcję przewodniczącego zespołu klasowego.

Jest odpowiedzialny, zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków, dba o miłą i serdeczną atmosferę w klasie.

Uczestniczy w konkursach organizowanych w szkole, ale reprezentuje również szkołę i klasę na zewnątrz. Sprawdza się w imprezach sportowych organizowanych przez LZS-y na szczeblu wojewódzkim i krajowym

Ogólnie jest lubiany w klasie przez kolegów, chętnie pomaga w nauce tym, którzy z różnych przyczyn nie radzą sobie z programem. Charakteryzuje go wysoka kultura osobista, pracuje w kółku recytatorskim, uczestniczy w programach artystycznych organizowanych w szkole, ma wzorowy stosunek do szkolnych obowiązków jak i do pracy społecznej.

Można zawsze na nim polegać, gdyż dotrzymuje słowa i właściwie wywiązuje się z powierzonych zadań. Może stanowić wzór do naśladowania dla swoich kolegów.

Nie ulega presji grupy, jest silną osobowością, która ma zdolności pozytywnego oddziaływania na innych.