ZSCKR Bydgoszcz - Krzysztof Tomaszewski

czwartek, 29 listopada 2012 r.

Krzysztof.jpg

Krzysztof Tomaszewski

IV klasa technikum w zawodzie technik agrobiznesu
ZSCKR Bydgoszcz

Uczeń odpowiedzialny i sumienny. Wychowuje się samodzielnie, ponieważ oboje rodzice nie żyją. Uzyskuje wyróżniające wyniki w nauce i zachowaniu. Średnia ocen 4,95. Przez wiele lat był członkiem szkolnego klubu sportowego ZS CKR Bydgoszcz trenując lekką atletykę – biegi średnie. Brał udział w wielu zawodach, startując indywidualnie i zespołowo, uzyskując wyróżniające wyniki i odnosząc sukcesy sportowe. Uczeń uczestniczył w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Przez kolejne lata pełni funkcję przewodniczącego samorządu klasowego. Jest lubiany przez pozostałych uczniów, koleżeński i uczynny.