ZSCKR Bonin - Milena Krzanowska

środa, 9 stycznia 2013 r.

milena.jpg

Milena Krzanowska

IV klasa technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu
ZSCKR Bonin

Milena Krzanowska jest uczennicą klasy maturalnej technikum architektury krajobrazu. To osoba sumienna, pracowita i rzetelna. Podejmując się jakiegokolwiek zadania wykonuje je starannie, jeśli wymaga ono większego wkładu pracy również wywiązuje się z niego terminowo.

Milena w roku szkolnym 2010/2011 uzyskała średnią ocen 4,89; nie mogła jednak otrzymać stypendium, gdyż inna uczennica również z bloku architektury krajobrazu, podobnymi osiągnięciami w nauce, otrzymała wyższą średnią za I semestr.

W roku szkolnym 2011/2012 osiągnięcia edukacyjne Mileny nadal utrzymują się na wysokim poziomie, tj. 4,98, czego w następstwie otrzymała stypendium.