ZSCKR Bonin - Magdalena Rydzewska

środa, 9 stycznia 2013 r.

magda.jpg

Magdalena Rydzewska

III klasa technikum uzupełniającego w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego
ZSCKR Bonin

Magdalena Rydzewska to wzorowa uczennica klasy IIID, 3-letniego Technikum Uzupełniającego (technik żywienia i gospodarstwa domowego) naszej szkoły. W roku szkolnym 20011/2012 uzyskała na świadectwie średnią ocen 4.82, i została wytypowana przez Panią Dyrektor Dorotę Kingę Grabarek oraz Samorząd Uczniowski do nagrody Prezesa Rady Ministrów, który to wniosek rozpatrzył i przyznał nagrodę w formie stypendium na rok szkolny 2012/2013.

Magda to uczennica miła, sympatyczna , uczynna , wrażliwa , pomocna , sumiennie przykładająca się do nauki i bardzo lubiana przez koleżanki i kolegów. Tak oto przedstawia swoją uczennicę wychowawczyni klasy: Bożena Konczak.