ZSCKR Bogdańczowice - Justyna Kulesa

czwartek, 10 stycznia 2013 r.

Justyna-Kulesa.jpg

Justyna Kulesa

III klasa Technikum w zawodzie technik rolnik
ZSCKR Bogdańczowice

Justyna Kulesa jest uczennicą klasy III Technikum w zawodzie : technik rolnik. W roku szkolnym 2011/2012 osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen 5,16.

Reprezentowała naszą szkołę w konkursach i olimpiadach zawodowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim otrzymując zaszczytne wyróżnienia.

Justynę interesują zagadnienia związane z profilem wybranej szkoły i zdobytą wiedzę wykorzystuje pracując w dużym gospodarstwie rodzinnym , które nastawione jest na hodowlę trzody chlewnej oraz produkcję roślinną.

Uczennica wyróżnia się również zdolnościami językowymi. Lubi czytać książki i poezję w języku niemieckim . W powiatowym konkursie „ Młodzież recytuje poezję niemiecką” w Oleśnie zajęła II miejsce. Cechuje ją sumienność , pracowitość , życzliwość wobec innych oraz zapał w pracy społecznej.