ZSCKR Bobowicko - Jarosław Kosicki

piątek, 18 stycznia 2013 r.

DSCN6444.jpg

Jarosław Kosicki

III klasa technikum uzupełniającego w zawodzie
technik żywienia i gospodarstwa domowego
ZSCKR Bobowicko

W dniu 10 grudnia 2012 roku w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów 117 uczniom szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego. Wśród stypendystów znalazł się nasz uczeń Jarosław Kosicki aktualnie uczęszczający do klasy III Technikum kształcącego w zawodzie – technik żywienia i gospodarstwa domowego.

W roku szkolnym 2011/2012 Jarek uzyskał średnią ocen z przedmiotów nauczania 5,12 i wzorowe zachowanie. Za wzorową frekwencję na zajęciach szkolnych (100 % obecność) od Rady Rodziców otrzymał nagrodę finansową.