środa, 19 lipca 2017 r.
Fot. Wiceminister R. Zarudzki i wiceminister w MGM A. Moskwa podczas Rady Ministrów w Brukseli

Polskie tematy w Brukseli

Podczas dwudniowego (17-18 lipca br.) posiedzenia Rady Ministrów UE Polska zgłosiła kilka tematów.

wtorek, 18 lipca 2017 r.
Fot. Uroczystość podpisania Deklaracji

Europejska Deklaracja w sprawie soi

Zwiększenie upraw soi oraz innych roślin strączkowych na potrzeby produkcji żywności i pasz to główny cel Wspólnej Deklaracji Austrii, Chorwacji, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Luksemburga, Holandii, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii oraz Włoch podpisanej wczoraj, na marginesie posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE.

wtorek, 18 lipca 2017 r.
Fot. Drób

Polski drób do Macedonii

Republika Macedonii zniosła zakaz wwozu na swoje terytorium żywych zwierząt, produktów i zwierzęcych produktów ubocznych z drobiu.

pozostałe informacje

Linki