piątek, 26 maja 2017 r.
Fot. Spotkanie kadry zarządzającej jednostek doradztwa rolniczego

Spotkanie kadry zarządzającej jednostek doradztwa rolniczego

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w spotkaniu informacyjnym dla dyrektorów wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR), które odbyło się w Oddziale CDR w Krakowie.

piątek, 26 maja 2017 r.
Fot. Główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk odbiera dla Polski certyfikat statusu kraju o znikomym ryzyku wystąpienia BSE u bydła

BSE opanowane

Polska uzyskała najwyższy możliwy status kraju o znikomym ryzyku wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) − poinformowano na kończącej się dzisiaj sesji generalnej Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt.

pozostałe informacje